Willem Alexanderplaats 88, 3223 XW Hellevoetsluis | +31 (0)181 314 405

Power BI

Wij gebruiken Microsoft Power BI software om grote hoeveelheden data te analyseren en te visualiseren. Deze data, vaak uit meerdere bronnen, (Cloud, Azure database, Lokaal) moeten snel en eenvoudig kunnen worden verwerkt, zonder de weg kwijt te raken in eindeloze rijen cijfers en draaitabellen. Met Power BI modelleren wij dynamische dashboards die belangrijke, voorheen vaak niet onderkende informatie, ontsluiten.

Onderstaand vindt u voorbeelden.

3D modelling biedt nieuwe inzichten bij het analyseren en visualiseren van kpi's bij de opslag van producten.

3D modelling biedt nieuwe mogelijkheden om het gebruik van de beschikbare ruimte in een opslagloods te visualiseren.

Dit dashboard biedt de mogelijkheid om selecties te maken op basis van afstand om de gebiedsindeling voor bijvoorbeeld pudo's te simuleren.

Analyse van een, te selecteren, bestaande pudo locatie vs de afleveradressen, twee kaarten maken het mogelijk om gelijktijdig de huidige allocatie en een mogelijke nieuwe verdeling op basis van een in te stellen afstand, te vergelijken.

Dit dashboard toont een aantal routepunten van distributie ritten uit een Transport Management Systeem, de route informatie is als Well Known Text verwerkt in de Iconmap custom visual.

Huff gravity analyse in Power BI, 5 stores in Rotterdam en afstanden gebaseerd op werkelijke rijtijden vanuit de centroids van de postcode gebieden. De analyse kan verder worden uitgebreid met instelbare parameters voor de oppervlakte van de store en voor een distance-decay factor, om de afstand in de berekeningen te dempen.

Het bovenstaande Power BI dashboard maakt het mogelijk om met meerdere parameters de gevolgen van de Brexit door te rekenen. Scenario's met gebruik van instelbare parameters (%) voor omzet, zeevracht, UK haulage, cont. haulage en trailerhuur (dagen) maken simulatie mogelijk voor presentatie aan de opdrachtgevers en als managementinformatie.

COG calculatie met 5 nieuw berekende gewogen (aantal leveringen) COG's, de adressen worden getoond o.b.v. de huidige depot allocatie.

Pudo netwerk, 6 locaties, met afleveradressen en keuze selectie voor de afstand tussen pudo en losadressen; de resultaten van de gemaakte keuzes worden onmiddellijk getoond.

Animatie van een Power BI dashboard op basis van de resultaten van een cluster analyse in een GIS toepassing (Maptitude). De resultaten, gewogen COG's o.b.v afstand en diverse andere parameters zijn in een Power BI dashboard inzichtelijk gemaakt.